Home
Årsmötet 2018 klart. Medlemsavgift och Fituna-avgift oförändrade
2018-03-25 22:18

Årsmötet för Södertörns surfklubb 2018 ägde rum den 22/3 hos Surfspot, Kungens Kurva, med 12 deltagare. Innan mötet berättade Mattias Gunnarsson, Surfspot, om branschtrender. Trend nummer 1 är foils - som det numera är lätt att lära sig köra med. Mattias betonade att detta gäller den allra senaste generationen, inte de äldre. Det ska vara fenbox typ tuttle. En annan trend är ett miljötänk vad gäller material. Beträffande vindsurfsegel så är det sig ganska likt; beträffande kite så är det allt lättare material som gäller. En kul sak är det vindsurfsegel för nybörjare som lanserats, där mast och bom ersatts av uppblåsbara kanaler!

 

Efter fikat vidtog årsmötet. Det rapporterades att klubben vid årsskiftet hade 147 medlemmar, varav 33 st via SWC (Södertälje Windsurfing Club) och 30 st via TWC (Tyresö Windsurfing Club). Fituna fungerade bra under året, bortsett från att vindstationen inte var i bruk. 18 st "Passerkort Fituna" utfärdades, vilket innebär att det nu är 170 personer som har löst det sedan införandet 2012. I höstas ordnade Issektionen en inspirationsdag för isbrädebyggare. Medlemmarna har fått 10 % rabatt hos Skidsport, Surfspot och Primenta. Klubbens ekonomi är god.

 

Medlemsavgiften beslutades bibehållas oförändrad 100 kr. Medlemmar i SWC och TWC kommer, om dessa klubbar så beslutar, att som hittills automatiskt bli medlemmar i Södertörns surfklubb och alltså inte behöva betala någon medlemsavgift. Engångsavgiften för Passerkort Fituna bibehålls 150 kr.

 

En ny styrelse valdes, se här. Surfspot, Skidsport och Primenta erbjuder medlemsförmåner även 2018 (10 %; villkor: se här). Det beslutades att försöka ordna en s k "downwinder"-segling Gålö-Dalarö d 26/5 (reservdag 27/5), hör av dig om du vill hjälpa till! Ev. kommer rundningsbojar att läggas ut vid Fituna.


Södertörns surfklubb riktar härmed ett stort tack till Surfspot och Mattias för såväl lokal som trendspaning! 
Årsmöte 2018 äger rum d 22/3 18.30 hos Surfspot
2018-03-10 22:26

Härmed kallas medlemmarna i Södertörns surfklubb till årsmötet för 2018

Tid: Torsdagen den 22/3 2018 kl 18.30

Plats: Surfspot, Jägerhorns väg 8, 14175 Kungens kurva

Info: Svenne 0762-158020, Lars 073-5638001, Mattias 0707-102903
Innan årsmötet berättar Mattias Gunnarsson (Surfspot) om trender och nyheter inom branschen.

Förslag till dagordning årsmötet:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Årsmötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk redogörelse
8. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Budget för år 2018
11. Val av styrelse för år 2018
12. Val av sektioner/kommittéer
13. Val av revisor
14. Medlemsavgifter 2018
15. Inkomna motioner
16. Övriga frågor (samarbetet med SWC/TWC, Fituna, väderstation på Fituna, Issektionen, medlemsförmåner, downwindevent Gålö/Dalarö d 26/5, mm)

Välkomna!
För styrelsen,
Svenne och Lars

Styrelsen 2017 var:
Sven Wesley (ordf)
Anders Åhlén (vice ordf, repr.Issektionen)
Lars Klasén (kassör)
Peter Renström
Annette Felleson
Jack Olsson
Mattias Gunnarsson (suppl)

*** Kallelsen avser medlemmar 2017 och 2016 i Södertörns surfklubb, SWC och TWC ***
 
Inspirationskväll för isbrädebyggare
2017-10-15 23:09

Issektionen i Södertörns surfklubb ordnar en inspirationskväll för isbrädebyggare!

 

Tid och plats: Onsdagen den 25/10 kl 18 på Örkroken 2, Älta.


Vi fikar lite, spånar idéer m.m. Max 20 deltagare. Även icke-medlemmar är välkomna.

 

Tobbe och Anders

Issektionen, Södertörns surfklubb

 

RAPPORT: Kvällen blev lyckad och vi fyllde Tobbes lokal med lagom antal, dvs runt 12 pers, varav några från Södertörns surfklubb. Vi gick igenom samtliga moment att tänka på vid tillverkning av egen bräda. Intresset var stort bland deltagarna och vi höll på några timmar. Klubben bjöd på fika.

Anders

 
Fin surfsommar på Södertörn!
2017-08-22 12:36

Sommaren 2017 har varit ovanligt fin ur vindsynpunkt. Normalt brukar ju juli och augusti vara rätt kassa med svaga vindar (och värst är ju s k vackert väder med högtryck) men det har vi alltså sluppit i år. En av de spots som varit mycket frekventerade är Fituna. Här en nice liten (1.33 min) film från Fituna 20 augusti: https://youtu.be/-L2p4gC8y_k

 
Freestyle Clinic i Stockholm i juni
2017-04-27 10:35

Den 16-18 juni kommer välkände Erik Håkman till Stockholm för att här köra den populära kurs, ”clinic”, som han i flera år kört i Fiskebäck, Varberg och Torhamn. Den passar alla, från junior till pensionär, som vill komma vidare i sin vindsurfing. Även om den är inriktad på freestyle och manöver så innehåller den ändå sådant som är användbart i all vindsurfing. Deltagarna tar med egen utrustning eller hyr av Surfcenter Erstaviksbadet eller Surfspot. Kursen startar fredag kväll den 16 juni och avslutas söndag eftermiddag den 18 juni. För mer information se här eller maila Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen .

 
Årsmötet 2017: oförändrade avgifter
2017-04-02 20:39

Årsmötet för Södertörns surfklubb 2017 ägde rum den 30/3 i Studion på Söder Mälarstrand med 21 deltagare. Innan mötet bjöd klubben på en suverän vegetarisk buffé med dryck samt fika med tilltugg!

 

Klubben hade vid årsskiftet 139 medlemmar, varav 35 via SWC (Södertälje Windsurfing Club) och 26 via TWC (Tyresö Windsurfing Club). Fituna fungerade bra under året. 16 st "Passerkort Fituna" utfärdades, vilket innebär att totalt 152 personer löst det sedan införandet 2012. Issektionen har haft en prova på-dag med bra uppslutning. Medlemmarna har fått 10 % rabatt hos Skidsport och Surfspot samt 8 % hos Primenta.

 

Klubbens ekonomi är mycket god. Medlemsavgiften beslutades bibehållas oförändrad 100 kr. Medlemmar i SWC och TWC kommer, om dessa klubbar så beslutar, att som hittills automatiskt bli medlemmar i Södertörns surfklubb och alltså inte behöva betala någon medlemsavgift. Engångsavgiften för Passerkort Fituna bibehålls 150 kr.

En ny styrelse valdes, se här. Svenne valdes som ordförande, ansvarig för issektionen Anders Å och Lars K fortsatt ansvarig för Fitunasektionen. Den vindstation vid Fituna som sattes upp förra året har "vilat" sedan november och dras igång igen i april. Bland idéer om verksamheter fanns bl a en resa till ”Downwind" i Vadstena-Motala. Klubben välkomnar initiativ som tas av medlemmar eller andra med att arrangera prova på-dagar, surfskolor mm. Klubben kan tänka sig att bidra ekonomiskt. Kontakta styrelsen med förslag!

Efter mötet höll Svenne (Primenta) ett föredrag om kompositmaterial och reparationer (inkl brädlagning). Mycket intressant och nyttigt - även om hur man ska hantera materialet (polyester, epoxi, etc) för att inte riskera hälsan.

 

Södertörns surfklubb riktar härmed ett stort tack till Sven (för föredraget) och Martin (för lokalen)!


 

 

 

 


 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>

Sida 1 av 14

RSS Feed