Home
Vindmätare på plats vid Fituna
2018-05-19 23:04

Nu är klubbens nya vindmätare på plats! Nås via "Fituna vind" (fliken längs ner t v) Den är från Holfuy och ingår i deras internationella nätverk som en hundratals mätare i massa länder, varav 34 (!) i Sverige.

Man kommer att ha stor nytta av mätaren speciellt i sjöbristider eftersom man kan se när sjöbrisen är på G och har “anlänt” (typiska tecken är vindvrid mot syd och markant sänkning av lufttemp).

Det är Svenne och Jack (på fotot) som svarat för insatsen. Här ett par foton från monteringen.

 
Inbjudan till Downwinder Gålö-Dalarö den 26 maj
2018-05-10 23:37

Kom och testa en kul grej! Vi kör en downwind den 26 maj (reservdag 27 maj) Gålö till Dalarö

(eller Dalarö till Gålö beroende på vindriktning)!


Några bilar parkeras vid mål och några vi start. Vi samordnar detta i en mailtråd några dagar innan. Mingel

och grillning efteråt på stranden.

Self support. Dvs ingen arrangör som tar ansvar utan detta sker på eget ansvar. Vi ser till hålla ögonen på

varandra och har med mobiltelefon med vattentätt fodral och ett nummer man kan ringa om det skulle strula.

Troligen (men ej garanterat) har vi möjlighet ha en följebåt från Anders Åhlen och hans fotografkompis vilket

ökar säkerheten.

Avgift 100 kr (200 kr för icke-medlemmar) som erläggs i förväg.
Att ta med: -Mobiltelefon med vattentätt fodral, -Vindsurfingutrustning som fungerar även om vinden mojnar, -Matsäck.

Anmäl senast den 18 maj till Mattias Gunnarsson Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen med namn, mailadress och mobilnummer.

 

 
Dags betala medlemsavgiften för 2018
2018-05-10 23:11

Många har redan gjort det ... men om du inte gjort det så är det dags att betala in 2018 års medlemsavgift 100 kronor till Plusgiro 56 19 73-9 eller Bankgiro 650-0052. Om du är ny medlem ange fullständigt namn, e-mail, tel.nr och adress.

Obs: Medlemmarna i Södertälje Windsurfing Club (SWC) och Tyresö Windsurfing Club (TWC) blir automatiskt medlemmar även i Södertörns surfklubb - och behöver alltså inte erlägga 100 kr.

Access till Fituna

Om du inte redan har tillgång till spoten vid Fituna (se "Spotinfo" här bredvid; bläddra till sid 2) så kan du få det genom att betala in ytterligare 150 kr, som utgör en engångsavgift som "del" i klubbens vägbom på vägen dit. Maila samtidigt sodertornsurf@gmail.com att du betalat! Efter ett par dagar får du då med mail information om hur det fungerar att komma dit samt med posten ett s k "Fituna Passerkort" som du ska ha under vindrutan när du är där för att visa att du verkligen betalat och är behörig.

Obs: Villkoret för tillgång till Fituna är att du betalat årets medlemsavgift det år du nyttjar spoten!

 
Årsmötet 2018 klart. Medlemsavgift och Fituna-avgift oförändrade
2018-03-25 22:18

Årsmötet för Södertörns surfklubb 2018 ägde rum den 22/3 hos Surfspot, Kungens Kurva, med 12 deltagare. Innan mötet berättade Mattias Gunnarsson, Surfspot, om branschtrender. Trend nummer 1 är foils - som det numera är lätt att lära sig köra med. Mattias betonade att detta gäller den allra senaste generationen, inte de äldre. Det ska vara fenbox typ tuttle. En annan trend är ett miljötänk vad gäller material. Beträffande vindsurfsegel så är det sig ganska likt; beträffande kite så är det allt lättare material som gäller. En kul sak är det vindsurfsegel för nybörjare som lanserats, där mast och bom ersatts av uppblåsbara kanaler!

 

Efter fikat vidtog årsmötet. Det rapporterades att klubben vid årsskiftet hade 147 medlemmar, varav 33 st via SWC (Södertälje Windsurfing Club) och 30 st via TWC (Tyresö Windsurfing Club). Fituna fungerade bra under året, bortsett från att vindstationen inte var i bruk. 18 st "Passerkort Fituna" utfärdades, vilket innebär att det nu är 170 personer som har löst det sedan införandet 2012. I höstas ordnade Issektionen en inspirationsdag för isbrädebyggare. Medlemmarna har fått 10 % rabatt hos Skidsport, Surfspot och Primenta. Klubbens ekonomi är god.

 

Medlemsavgiften beslutades bibehållas oförändrad 100 kr. Medlemmar i SWC och TWC kommer, om dessa klubbar så beslutar, att som hittills automatiskt bli medlemmar i Södertörns surfklubb och alltså inte behöva betala någon medlemsavgift. Engångsavgiften för Passerkort Fituna bibehålls 150 kr.

 

En ny styrelse valdes, se här. Surfspot, Skidsport och Primenta erbjuder medlemsförmåner även 2018 (10 %; villkor: se här). Det beslutades att försöka ordna en s k "downwinder"-segling Gålö-Dalarö d 26/5 (reservdag 27/5), hör av dig om du vill hjälpa till! Ev. kommer rundningsbojar att läggas ut vid Fituna.


Södertörns surfklubb riktar härmed ett stort tack till Surfspot och Mattias för såväl lokal som trendspaning! 
Årsmöte 2018 äger rum d 22/3 18.30 hos Surfspot
2018-03-10 22:26

Härmed kallas medlemmarna i Södertörns surfklubb till årsmötet för 2018

Tid: Torsdagen den 22/3 2018 kl 18.30

Plats: Surfspot, Jägerhorns väg 8, 14175 Kungens kurva

Info: Svenne 0762-158020, Lars 073-5638001, Mattias 0707-102903
Innan årsmötet berättar Mattias Gunnarsson (Surfspot) om trender och nyheter inom branschen.

Förslag till dagordning årsmötet:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Årsmötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk redogörelse
8. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Budget för år 2018
11. Val av styrelse för år 2018
12. Val av sektioner/kommittéer
13. Val av revisor
14. Medlemsavgifter 2018
15. Inkomna motioner
16. Övriga frågor (samarbetet med SWC/TWC, Fituna, väderstation på Fituna, Issektionen, medlemsförmåner, downwindevent Gålö/Dalarö d 26/5, mm)

Välkomna!
För styrelsen,
Svenne och Lars

Styrelsen 2017 var:
Sven Wesley (ordf)
Anders Åhlén (vice ordf, repr.Issektionen)
Lars Klasén (kassör)
Peter Renström
Annette Felleson
Jack Olsson
Mattias Gunnarsson (suppl)

*** Kallelsen avser medlemmar 2017 och 2016 i Södertörns surfklubb, SWC och TWC ***
 
Inspirationskväll för isbrädebyggare
2017-10-15 23:09

Issektionen i Södertörns surfklubb ordnar en inspirationskväll för isbrädebyggare!

 

Tid och plats: Onsdagen den 25/10 kl 18 på Örkroken 2, Älta.


Vi fikar lite, spånar idéer m.m. Max 20 deltagare. Även icke-medlemmar är välkomna.

 

Tobbe och Anders

Issektionen, Södertörns surfklubb

 

RAPPORT: Kvällen blev lyckad och vi fyllde Tobbes lokal med lagom antal, dvs runt 12 pers, varav några från Södertörns surfklubb. Vi gick igenom samtliga moment att tänka på vid tillverkning av egen bräda. Intresset var stort bland deltagarna och vi höll på några timmar. Klubben bjöd på fika.

Anders

 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>

Sida 1 av 15

RSS Feed