Home Om Södertörnsurf Tidigare artiklar Årsmöte 30/3 med föredrag om kompositmaterial och reparationer
Årsmöte 30/3 med föredrag om kompositmaterial och reparationer
2017-03-08 23:33

Härmed kallas medlemmarna i Södertörns surfklubb till årsmötet för 2017

Tid: Torsdagen den 30/3 2017 kl 18.30

Plats: Studion, Fotograf Martin Cederblad AB, Söder Mälarstrand 25D (http://bit.ly/2lXPw3l). Martin är själv medlem och deltar. Info: Svenne, tel 0762-158020 el. Lars, tel. 073-5638001.

Vi inleder med årsmöte så snart alla försett sig med sin portion. Dagordning nedan.

Därefter (ca 19.30) håller Svenne (https://primenta.se) ett föredrag om kompositmaterial och reparationer. Kom och lyssna och ställ frågor!

Förslag till dagordning årsmötet
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Årsmötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk redogörelse
8. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Budget för år 2017
11. Val av styrelse för år 2017
12. Val av sektioner/kommittéer
13. Val av revisor
14. Medlemsavgifter 2017
15. Inkomna motioner
16. Övriga frågor (samarbetet med SWC/TWC, Fituna, väderstation på Fituna, Issektionen, medlemsförmåner, ...)

Välkomna!
För styrelsen,
Svenne och Lars

Styrelsen 2016 var:
Sven Wesley (ordf)
Anders Åhlén (vice ordf, repr.Issektionen)
Lars Klasén (kassör)
Peter Renström
Annette Felleson
Jack Olsson (suppl)
Mikael Selington (suppl)
Mattias Gunnarsson (suppl)

*** Kallelsen avser medlemmar 2017, 2016 och 2015 i Södertörns surfklubb inkl anslutna via SWC och TWC, samt alla som har Fituna Passerkort ***

 

Senast uppdaterad 2017-03-28 13:26
 

RSS Feed