Home
Årsmöte 2018 äger rum d 22/3 18.30 hos Surfspot PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Lars Klasén   
2018-03-10 22:26

Härmed kallas medlemmarna i Södertörns surfklubb till årsmötet för 2018

Tid: Torsdagen den 22/3 2018 kl 18.30

Plats: Surfspot, Jägerhorns väg 8, 14175 Kungens kurva

Info: Svenne 0762-158020, Lars 073-5638001, Mattias 0707-102903
Innan årsmötet berättar Mattias Gunnarsson (Surfspot) om trender och nyheter inom branschen.

Förslag till dagordning årsmötet:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Årsmötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk redogörelse
8. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Budget för år 2018
11. Val av styrelse för år 2018
12. Val av sektioner/kommittéer
13. Val av revisor
14. Medlemsavgifter 2018
15. Inkomna motioner
16. Övriga frågor (samarbetet med SWC/TWC, Fituna, väderstation på Fituna, Issektionen, medlemsförmåner, downwindevent Gålö/Dalarö d 26/5, mm)

Välkomna!
För styrelsen,
Svenne och Lars

Styrelsen 2017 var:
Sven Wesley (ordf)
Anders Åhlén (vice ordf, repr.Issektionen)
Lars Klasén (kassör)
Peter Renström
Annette Felleson
Jack Olsson
Mattias Gunnarsson (suppl)

*** Kallelsen avser medlemmar 2017 och 2016 i Södertörns surfklubb, SWC och TWC ***
Senast uppdaterad 2018-03-10 22:36
 

RSS Feed